6 marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji Opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. poz. 279). Rozporządzenie powyższe nie było zmieniane od dnia jego powstania, czyli przez ponad 20 lat, a więc nie do końca przystaje ono do obecnych realiów. Zgodnie z jego treścią pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom, którzy są zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatne posiłki wydawane z względów profilaktycznych w formie jednego gorącego dania. Gdy pracodawca nie ma takiej możliwości ze względu na rodzaj wykonywanej pracy lub ze względów organizacyjnych, wówczas może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych lub zapewnić możliwość przyrządzenia takich posiłków przez pracowników z otrzymanych od pracodawcy produktów. W takich przypadkach po nowelizacji pracodawcy będą mogli zapewnić posiłek po prostu w inny sposób, który nie został sprecyzowany w przepisach, a więc będą to mogły być np. usługi firm cateringowych.

Rozporządzenia ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.