Ogłoszony 15 maja przez PIS Nowy Polski Ład, czyli program społeczno-gospodarczy który ma pomóc przejść przez popandemiczny okres i przezwyciężyć gospodarcze skutki koronawirusa. Oprócz kwestii finansów służby zdrowia, mieszkań czy emerytur pojawiły się kwestie dotyczące podatków i płac.

Najważniejsze zmiany to między innymi:

  1. Wyższa kwota wolna od podatku – podwyższenie kwoty zwolnionej z podatku z obecnych 8000 zł do 30 000 zł.
  2. Podwyższenie drugiego progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł.
  3. Wprowadzenie nowej ulgi w podatku PIT, skierowanej do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, osiągających roczny dochód w przedziale od 70 do 130 tys. zł.
  4. Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co oznacza podwyższenie stawki podatku o 7,75 podstawy wyliczenia tej składki. W uproszczeniu można powiedzieć, że to właśnie podwyższenie podatku o 7,75%.
  5. Zniesienie ryczałtowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, której poziom obecnie to ok 380 zł. Zapowiedziana została zmiana miałaby zrównać zasady jej naliczania do zasad obowiązujących w przypadku umowy o prace.

Inne zapowiadane zmiany to ograniczenie lub nawet całkowite zniesienie umów zlecenia i umów o dzieło, zrównanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, wprowadzenie regulacji dotyczących pracy zdalnej, wsparcie łączenia pracy z życiem rodzinnym, czyli zmiany w czasie pracy.

Zapowiedziano również zmiany w podatku CIT, jednak bez konkretnych szczegółów.

Cały tekst programu jest dostępny pod adresem: https://polskilad.pis.org.pl/files/Polski_Lad.pdf