Projekt przygotowanej Strategii Demograficznej 2040 został skierowany do konsultacji społecznych.  Jego głównym założeniem jest zwiększenie dzietności społeczeństwa i zbliżenie się do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń. Planowane działania, które pozwolą ten cel osiągnąć to między innymi:

  • zwiększenie elastyczności pracy dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci do lat 4 (praca zdalna, hybrydowa lub elastyczny czas pracy). Wybór formy pracy ma być dokonywany w oparciu o porozumienie pracodawcy z pracownikiem,
  • gwarancja pracy w zmniejszonym wymiarze godzin dla kobiet w ciąży oraz rodziców dzieci do lat 4, poszerzona o zapis, że pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na wymiar czasu pracy poprzez wykluczenie go z przywilejów pracowniczych,
  • ograniczenie możliwości zawierania umów o pracę na czas określony z osobami w wieku do 40 lat do maksymalnie 2 umów, na łączny czas nie przekraczający 15 miesięcy,
  • ochrona przed zwolnieniem również dla ojców w ciągu 1. roku życia dziecka, a w przypadku małżeństw ta ochrona obowiązywałaby od momentu zajścia żony w ciążę,
  • ochrona matek przed zwolnieniem przez okres do roku po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego (niezależnie od wymiaru czasu pracy).

Z całością projektu można zapoznać się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ruszaja-konsultacje-spoleczne-strategii-demograficznej-2040