Zwolnienie od pracy przysługuje pracownikowi w związku z oddaniem krwi. Otrzymuje on zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa, które jest podstawą usprawiedliwienia nieobecności w pracy, ale zaświadczenie dotyczy dnia określonego konkretną datą. W związku z tym w praktyce pojawił się problem, jak go rozumieć w przypadku pracowników zatrudnionych przy pracy zmianowej? Wyjaśnień na ten temat udzieliło Narodowe Centrum Krwi, wskazując, że wolny od pracy jest dzień kalendarzowy. Dlatego pracownik pracujący w takim dniu na zmianie nocnej powinien pojawić się w pracy po północy i nie ma wolnej całej swojej zmiany roboczej.

Wyjaśnienia Narodowego Centrum Krwi z 13 lutego 2020 r.

(NCK-WWKS/324/42-pr/MR/20)

„…Czas, na który pracodawca musi zwolnić pracownika od pracy, określany jest przez stację krwiodawstwa w wydanym przez nią zaświadczeniu. Jednakże należy mieć na uwadze fakt, że zaświadczenie może dotyczyć tylko dnia, w którym Honorowy Dawca oddaje krew tj. cały dzień kalendarzowy (do godziny 24:00). Dopiero po tej godzinie, a zatem następnego dnia kalendarzowego, pracodawca może polecić pracownikowi pracę (od godz. 00:00)”.