Tak jak pisaliśmy na naszej stronie 6 maja, już od najbliższego poniedziałku w formularzach zgłoszeniowych ZUS ZUA i ZUS ZZA trzeba będzie podawać informację o zawodzie wykonywanym przez ubezpieczonego zgłoszonego do ubezpieczeń przed 16 maja 2021 r. Kod zawodu będzie musiał być zgodny z klasyfikacją zawodów określoną przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku – https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000227

Kod zawodu pracownika trzeba będzie podawać:

  • na dokumentach zgłoszeniowych pierwszorazowych (także składanych po 15 maja 2021 r. za okresy wsteczne),
  • na dokumentach zgłoszeniowych składanych w ramach korekty lub zmiany, np. w związku z korektą adresu, zmianą okresu lub rodzaju ubezpieczeń.

W formularzu ZUS ZUA „Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej” trzeba będzie wypełnić pole 01 „Kod wykonywanego zawodu” w bloku X.

Natomiast w formularzu ZUS ZZA „Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych” w bloku V dodane będzie pole 02 – „Kod wykonywanego zawodu” oraz zmieni się opis bloku V na: „Kod tytułu ubezpieczenia i kod wykonywanego zawodu”.

W przypadku, gdy będzie konieczna zmiana kodu pracownika już zgłoszonego do ZUS z kodem zawodu, to zmiana ta powinna być dokonana na formularzu ZUS ZUA albo ZUS ZZA.

Więcej informacji oraz niezbędne linki można znaleźć na stronie ZUS pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/od-16-maja-w-dokumentach-zus-zua-i-zus-zza-trzeba-wykazywac-kod-wykonywanego-zawodu/3999636