30 marca 2023 r. Parlament Europejski przyjął nową dyrektywę, zgodnie z którą możliwe będzie porównywanie poziomu wynagrodzeń w ramach organizacji. Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca nie będzie mógł żądać od pracownika, by ten nie zdradzał wysokości swojej pensji, a także nie będzie mógł ograniczać pracownikom dostępu do informacji o poziomie zarobków pracowników.

Firmy będą zobowiązane do przygotowania sprawozdań finansowych, mających na celu sprawdzenie, czy istnieje luka płacowa pomiędzy kobietami a mężczyznami. Jeżeli sprawozdanie wykaże co najmniej 5-procentową lukę, pracodawca będzie musiał przeprowadzić ocenę wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników. Dyrektywa przewiduje również możliwość nałożenia kar finansowych na pracodawców, którzy nie będą przestrzegali przepisów, a pracownik, który poniósł szkodę w wyniku ich naruszenia będzie mógł domagać się odszkodowania.

Dyrektywa uwzględnia również prawa osób niebinarnych – zgodnie z jej zapisami ogłoszenia o naborze i tytuły stanowisk będą musiały być neutralne pod względem płci.

Dyrektywą zajmie się teraz Rada Europejska, która musi zatwierdzić porozumienie przed jego podpisaniem i opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nowe przepisy wejdą w życie dwadzieścia dni po ich publikacji.