1 lipca Ministerstwo Finansów uruchomiło kalkulator wynagrodzeń, dzięki któremu możliwe jest obliczenie wpływu zmian podatkowych na wynagrodzenie osób uzyskujących dochody z umów o pracę i umów zleceń. Kalkulator będzie udostępniany w pięciu etapach:

  • od 1 lipca kalkulator wynagrodzeń obejmujący umowy o pracę i umowy zlecenia;
  • od 8 lipca kalkulator wynagrodzenia netto dla współwystępowania umów o pracę i umów zlecenia;
  • od 15 lipca kalkulator wysokości emerytur oraz rent netto a także przypadki współwystępowania umów o pracę lub zlecenia z emeryturą/rentą;
  • od 22 lipca kalkulator wspólnego rozliczenia rocznego z małżonkiem;
  • od 5 sierpnia kalkulator dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Kalkulator można znaleźć pod adresem: https://niskiepodatki-kalkulator.mf.gov.pl/