Prezes UODO nałożył na Cyfrowy Polsat S.A karę pieniężną w wysokości ponad 1,1 mln zł za naruszenia przepisów RODO, wynikające z braku wdrożenia i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych przy współpracy z firmą kurierską.

Spółka zgłaszała z dużymi opóźnieniami do UODO zagubioną korespondencję z danymi osobowymi lub dostarczenie takiej przesyłki do niewłaściwego odbiorcy, dodatkowo robiła to tylko w momencie, gdy otrzymała informację o naruszeniach od firmy kurierskiej, z którą miała podpisaną umowę. Mimo, że nieprawidłowości były winą firmy kurierskiej, to UODO uznał, że spółka jako administrator nie podjęła skutecznych działań, które zminimalizowałyby skalę naruszeń, oraz pozwoliły szybsze ich wychwytywanie. W ten sposób osoby, których naruszenia dotyczyły nie mogły podjąć skutecznych działań ochronnych.

Pełna treść decyzji Prezesa UODO: https://www.uodo.gov.pl/decyzje/DKN.5130.3114.2020