Prezes UODO nałożył karę upomnienia na spółkę, która udostępniła nieuprawnionym odbiorcom listę zawierającą adresy zamieszkania osób objętych kwarantanną medyczną oraz izolacją domową w związku ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusa SARS-CoV-2. Urząd stwierdził, że informacje dotyczące: nazwy miejscowości, nazwy ulicy, numeru budynku/lokalu, poddania osoby kwarantannie medycznej, stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, a fakt pozostawania osób na kwarantannie stanowi dane osobowe szczególnej kategorii, dotyczące zdrowia. Na podstawie powyższych danych osobowych jest możliwa identyfikacja osób, których one dotyczą, a zatem administrator podlega obowiązkom wynikającym z RODO.

Prezes UODO nakazał również zawiadomienie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Więcej na ten temat pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/1772