Od 1,5 tys do aż 45 tys. zł – tyle wynosi maksymalna kwota grzywny, jaką pracodawca może zostać ukarany za zatrudnianie dłużników alimentacyjnych na czarno i płacenie im pod stołem. Kara może zostać nałożona od 1 grudnia 2020 roku na podstawie nowych artykułów kodeksu pracy: art. 281 par. 2 i art. 282 par. 3 k.p.

Natomiast Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ), w którym znajdą się informacje o osobach niepłacących alimentów od ponad trzech miesięcy ruszy dopiero od 1 lipca 2021 r, mimo pierwotnych planów uruchomienia go od w dniu wejścia nowych przepisów. Od 1 grudnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. inspektorzy pracy będą mogli zasięgać informacji nt. dłużników alimentacyjnych z rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS. Natomiast od 1 lipca 2021 r. inspektorzy pracy będą mieli dostęp do informacji z powszechnie dostępnego Krajowego Rejestru Zadłużonych, co powinno ułatwić ściganie wykroczeń.