Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 maja 2023 roku (0112-KDIL2-2.4011.178.2023.3.AG) katering dietetyczny fundowany przez pracodawcę pracownikowi należy doliczyć do przychodów beneficjenta i opodatkować.

Wnioskodawca zwrócił się do KIS z wnioskiem o wydanie interpretacji, ponieważ zamierzał wykupić dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę catering dietetyczny, składający się z 3 do 5 posiłków dziennie. Catering ten miałby być zapewniony w uzgodnione z pracownikiem dni robocze. Ilość posiłków dziennie, ich rodzaj oraz ilość dni w tygodniu, w których catering byłby zapewniony, podlegałyby każdorazowo uzgodnieniu z pracownikiem. Jak uzasadniał wnioskodawca, zapewnienie pracownikowi cateringu dietetycznego miało w znaczący sposób przyczynić się do zwiększenia wydajności pracy i efektywności pracownika. Miało to stwarzać mu tym samym odpowiednie warunki do wykonywania służbowych obowiązków i jednocześnie zabezpieczać źródła przychodów z działalności gospodarczej wnioskodawcy. Według wnioskodawcy posiłki te nie będą przychodem pracownika i nie należy doliczać ich kosztu do jego wynagrodzenia.

Dyrektor KIS nie zgodził się z powyższym stanowiskiem, podkreślając, że w opisanej sytuacji zapewnienie pracownikowi wyżywienia nie należy do obowiązków pracodawcy i jest to dodatkowe świadczenie, które należy uznać za przychód pracownika. Świadczenie to ma określoną wartość pieniężną i indywidualny charakter, a pracownik wyraził zgodę na jego przyjęcie. Dodatkowo urząd użył argumentu, że pracownik musi jeść niezależnie od tego, czy wykonuje obowiązki służbowe, czy też nie.