Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 13 października 2022 r. (ECLI:EU:C:2022:774) orzekł, że wewnętrzny regulamin przedsiębiorstwa, zgodnie z którym noszenie widocznych symboli religijnych, światopoglądowych lub duchowych jest niedozwolone, nie stanowi przejawu dyskryminacji bezpośredniej. Warunkiem jest jednak stosowanie go w sposób  ogólny i bez rozróżnienia wobec wszystkich pracowników. Postanowienie regulaminu pracy przedsiębiorstwa, zakazujące pracownikom wyrażania poprzez wypowiedzi, ubiór lub w inny sposób, swoich przekonań religijnych, światopoglądowych lub politycznych, bez względu na ich charakter, nie stanowi względem pracowników przejawu bezpośredniej dyskryminacji „ze względu na religię lub przekonania” w rozumieniu tej dyrektywy, jeśli to postanowienie jest stosowane w sposób ogólny i bez rozróżnienia.

Stronami sporu, który toczył się od 2018 r., była muzułmanka nosząca hidżab i belgijska spółka zajmująca się zarządzaniem lokalami socjalnymi. Spór dotyczył nieuwzględnienia wniosku kobiety o przyjęcie jej na staż. Kobieta ubiegała się o staż w firmie, odmówiła jednak zdjęcia chusty w celu podporządkowania się polityce neutralności. Kilka tygodni później złożyła ponowny wniosek, proponując inny rodzaj nakrycia głowy, ten jednak podobnie oddalono. Firma zabraniała bowiem noszenia w pomieszczeniach przedsiębiorstwa jakiegokolwiek nakrycia głowy, bez względu na to, czy mowa o chuście, kapeluszu czy czapce.

Jak czytamy w wyroku TSUE:

Skoro każda osoba może albo wyznawać religię, albo mieć przekonania religijne, polityczne czy duchowe, taka regulacja, jeśli jest stosowana w sposób ogólny i bez rozróżnienia, nie wprowadza odmiennego traktowania ze względu na kryterium nierozerwalnie związane z religią lub przekonaniami.

Trybunał zwrócił jednak uwagę na fakt, że taka regulacja może jednak stanowić przejaw nierównego traktowania pośrednio opartego na religii lub przekonaniach, w przypadku ustalenia że pozornie neutralny obowiązek może w rzeczywistości stawiać w niekorzystnej sytuacji osoby wyznające określoną religię lub mające określone przekonania.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0344