Okazuje się, że najprawdopodobniej czeka nas kolejna zmiana terminów wejścia pozostałych pracodawców (najczęściej zatrudniających do 20 osób) do PPK – zamiast zawrzeć umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK odpowiednio w terminach do 23 kwietnia i 10 maja, będą zobowiązani do zawarcia umowy o zarządzanie do 31 grudnia 2021 roku zaś umowę o prowadzenie do 10 stycznia 2022 roku.

Zmiana też ma dotyczyć pracodawców zaliczanych do sfery jednostek sfery budżetowej. Według nowelizacji pracodawcy zaliczani do tej grupy mają obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie do 10 kwietnia 2022 roku.

Obecnie projekt wraca do Sejmu po rozpatrzeniu przez Senat.