Rząd po raz kolejny zmienił projekt wzoru deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Na szczęście nowy projekt nie powraca do pierwszego zaproponowanego przez Rząd wzoru, w którym pracownik musiał aż siedmiokrotnie złożyć podpis pod deklaracją, aby wypisać się z PPK. Obecny projekt wprowadza jedynie zmiany czysto techniczne i doprecyzowujące. Nadal więc pracownik w celu rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK będzie musiał złożyć tylko jeden podpis.

Należy jednak pamiętać, że nadal piszemy o projekcie wzoru deklaracji, a więc czas pokaże jak będzie wyglądał ostatecznie wzór deklaracji, którą będziemy składali.

Wzór kolejnego projektu deklaracji można znaleźć pod następującym linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12320651/12566632/dokument395387.pdf