W konferencji organizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy, która miała miejsce 24 czerwca 2021 wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele urzędów, pracodawców (w tym Konfederacja Lewiatan) i związków zawodowych (m.in. Solidarność, Forum Związków Zawodowych, OPZZ) oraz grono naukowców.

Jako najważniejsze punkty, które powinny znaleźć się w Kodeksie pracy Główna Inspektor Pracy zaznaczyła:

  • wprowadzenie możliwości przymusu pracy zdalnej w sytuacji, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest zbyt szerokie i mało precyzyjne; należy jasno sformułować w Kodeksie pracy porozumienie stron w zakresie wykonywania pracy w formule zdalnej;
  • problem kontroli pracy zdalnej, która wiąże się niejednokrotnie z koniecznością kontroli w domu pracownika – kwestia ta powinna być bardzo precyzyjnie uregulowana w Kodeksie pracy, tak by zabezpieczała interesy pracownika;
  • problem wypadków przy pracy podczas pracy zdalnej – propozycja łączenia faktu zgłoszenia wypadku przy pracy zdalnej z domniemaną zgodą pracownika na przeprowadzenie oględzin w miejscu wykonywania pracy zdalnej jest zbyt daleko idąca; zgłoszenie faktu wypadku i zgoda na kontrolę w miejscu wypadku to dwie niepowiązane ze sobą kwestie.
  • kwestie wymiaru i rozkładu czasu pracy zdalnej i stacjonarnej powinny być szczegółowo określane w regulaminie lub porozumieniu.

Z nagraniem konferencji można zapoznać się na stronie PIP pod adresem: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/126253,konferencja-o-pracy-zdalnej.html