24 czerwca 2020 weszły w życie przepisy Tarczy 4.0, umożliwiające ograniczenie kosztów związanych z prowadzoną przez pracodawców działalnością socjalną. Zgodnie z art. 15ge pracodawca może zawiesić obowiązki tworzenia lub funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dokonywania odpisu podstawowego i wypłaty świadczeń urlopowych. W niektórych przypadkach, gdy przepisy wewnętrzne przewidują odpis wyższy od ustawowego, Tarcza 4.0 ogranicza jego wysokość.

Tymczasem zgodnie z ustawowym obowiązkiem, pracodawcy powinni do końca maja odprowadzić równowartość 75 proc. odpisu podstawowego. Ci, którzy zrobili to w terminie, mogą skorygować przekazane już środki, co oznacza dodatkową pracę dla działów kadr i płac – konieczne będzie ponowne wyliczenie środków, które pracodawca chce odprowadzić w stosunku do już przelanych na rachunek bankowy ZFŚS.