Główny Inspektor Pracy podjął decyzję o powrocie od 22 czerwca 2020 inspektorów pracy do przeprowadzania kontroli. Kontrole będą przeprowadzane według wytycznych przygotowanych przez Głównego Inspektora Pracy i Głównego Inspektora Sanitarnego, a mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno kontrolerów jak i kontrolowanych w czasie epidemii COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi Inspektorzy mają być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, a podczas prowadzenia czynności kontrolnych na terenie zakładu pracy zalecane jest korzystanie z wydzielonego pomieszczenia. W sytuacji, w której jest to możliwe czynności, które mogą być prowadzone w formie zdalnej będą prowadzone poza siedzibą pracodawcy.

Kontrole na terenie zakładu pracy powinny trwać możliwie jak najkrócej, a w czasie kontroli inspektorzy są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w zakładzie pracy procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Z całością wytycznych można zapoznać się na stronie PIP: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/110842,kontrole-pip-w-pelnym-zakresie.html