Państwowa Inspekcja Pracy zapowiedziała na najbliższą niedzielę, 13 lutego kontrole w otwartych w tym dniu placówkach handlowych. Zapowiedź Kontroli związana jest ze zmianami w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni, które to zmiany obowiązują od 1 lutego 2022 roku. Najważniejsza poprawka uzasadnia istnienie i funkcjonowanie placówki handlowo-pocztowej w dni wolne od pracy jedynie w przypadku, gdy działalność pocztowa stanowi co najmniej 40% jej przychodu. PIP zapowiedziała, że w razie stwierdzenia naruszenia prawa kary finansowe mogą wynosić na 100 tysięcy złotych. W uzasadnionych przypadkach Inspekcja może też zakwalifikować celowe obchodzenie przepisów jako przestępstwo naruszające prawa pracownicze.

Komunikat PIP: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/133304,niedzielny-handel-pod-kontrola.html