Od 21 lutego 2023 roku na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw każdy przedsiębiorca może przeprowadzać wśród pracowników kontrole na obecność alkoholu bądź na obecność innych środków działających podobnie do alkoholu. Dzięki nowym przepisom pracodawca dostał możliwość wprowadzenia prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników, z czego może skorzystać po wdrożeniu odpowiednich dokumentów wewnątrzzakładowych i poinformowaniu pracowników dwa tygodnie przed uruchomieniem tej procedury.

Po roku od wejścia w życie nowych przepisów Państwowa Inspekcja Pracy pokusiła się o dokonanie podsumowania i podała, że do PIP wpłynęło w tym czasie jedenaście skarg dotyczących przepisów o kontroli trzeźwości oraz dwie skargi w sprawie kontroli na obecność środków psychoaktywnych. Niestety Inspekcja nie doprecyzowała, jakie były zarzuty we wnoszonych skargach.

Ze zgłoszonych skarg sześć Inspekcja uznała za zasadne, trzy za bezzasadne, a w przypadku dwóch postępowanie dowodowe prowadzone w trakcie kontroli nie pozwoliło na zweryfikowanie zarzutów wniesionych przez skarżących.

Państwowa Inspekcja Pracy w 2023 roku przeprowadziła łącznie 151 kontroli w związku z naruszeniem przepisów Kodeksu pracy dotyczących kontroli trzeźwości. Zainteresowanych tematem zapraszamy do lektury – Kontrola trzeźwości pracownika zdalnego.