Koszt sanitariatów kierowców w przewozach międzynarodowych: w dniu 25 kwietnia 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych (DI/200000/43/362/2024) wydał interpretację dotyczącą ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla kierowców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w transporcie międzynarodowym.

Wnioskodawca występujący do ZUS o wydanie interpretacji zadał pytanie, w jaki sposób uwzględniać dodatek sanitarny dla kierowcy w podstawie ZUS. Przedsiębiorca wypłacił kierowcy wynagrodzenie w wysokości 6500 PLN brutto, i dodatkowo 2000 PLN zwrotu za korzystanie z sanitariatów, i w związku z tym chciał ustalić, czy może przyjąć do podstawy składek ZUS pełne 2000 PLN, i czy tym samym podstawa wyniesie 8500 PLN.

Na zdjęciu widać dół postaci, najprawdopodobniej mężczyzny. W szarych spodniach i białej koszulce oraz brązowych butach. W ręku trzyma teczkę. W tle widać samochód ciężarowy.

Zgodnie z interpretacją ZUS: „(…) w przypadku kierowców wykonujących zadania służbowe w ramach międzynarodowych przewozów drogowych, a których miesięczny przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, w skład przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne nie wchodzą należności stanowiące zwrot równowartości poniesionych przez kierowcę kosztów, w tym korzystania z urządzeń sanitarnych, określonych na podstawie średnich nieudokumentowanych kosztów takich usług. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należy odjąć nie tylko składniki wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wykazane w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczególnych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, ale również kwoty świadczeń wskazanych w ustawie o czasie pracy kierowców (w tym wskazane koszty korzystania z sanitariatów). Dopiero wynik tego działania porównuje się do kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, rozumianego jako przeciętne wynagrodzenie miesięczne na dany rok kalendarzowy, które w tym roku wynosi 7824 zł. W przypadku, gdy wynagrodzenie kierowcy jest niższe niż prognozowane przeciętne wynagrodzenie, do kierowcy nie ma zastosowania wyłączenie z podstawy wymiaru składek kwoty 60 euro za każdy dzień pobytu za granicą.”

 

O zmianach w przepisach dotyczących kierowców pisaliśmy w maju w publikacji Nowe przepisy o czasie pracy kierowców.

Zainteresowanych szkoleniami zamkniętymi z zakresu czasu pracy kierowców zapraszamy do kontaktu.