Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do przedłożenia Komisji Europejskiej z końcem kwietnia 2022 r. planu zmian w obszarze gospodarczym i społecznym. Polski Krajowy Program Reform 2022/2023 przewiduje, że umowy zlecenia zostaną w pełni oskładkowane w pierwszym kwartale 2024 roku. Pełne oskładkowanie umów zleceń ma uporządkować system ubezpieczeń społecznych, uszczelnić zasady podlegania ubezpieczeniom, a także zwiększyć ochronę ubezpieczeniową i podwyższyć przyszłe świadczenia, zarówno krótko jak i długoterminowe. Umowy zlecenia miały być oskładkowane w pełni już od 1 stycznia 2022 roku, ale ustawodawcy przesuwali ten pomysł kilkukrotnie. Zgodnie z najnowszą wersją KPR pełne oskładkowanie umów zleceń jest pewne i wejdzie w życie w I kwartale 2024 r.

Program zakłada również zwiększenie aktywności zawodowej, dostęp do opieki nad dziećmi, udoskonalanie elastycznych form organizacji pracy oraz pracy w obniżonym wymiarze czasu.

Całość programu można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowy-program-reform-20222023-przyjety-przez-rade-ministrow2