Ministerstwo Finansów w dniu 2 maja 2022 roku wydało stanowisko, w którym udzieliło odpowiedzi na pytanie, czy w przypadku wynagrodzenia twórcy, do którego stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów należy przy ustalaniu kwoty wolnej od potrąceń uwzględniać koszty uzyskania w takiej wysokości, a jeżeli tak, to w jaki sposób ustalić kwotę wolną od potrąceń gdy 50% koszty uzyskania przychodów mają zastosowanie tylko do części wynagrodzenia. Zgodnie ze zdaniem resortu kwoty wolne od potrąceń stosuje się od wartości netto, uwzględniając czynniki składkowe i podatkowe danej osoby.  “(…) jeżeli zatem w odniesieniu do konkretnego podatnika mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu, to obliczając zaliczkę na podatek dochodowy, do części przychodu płatnik zastosuje 50% koszty, a do pozostałej »zwykłe« pracownicze (…)”. Ministerstwo nie udzieliło odpowiedzi, w jaki sposób ustalać kwotę wolną od potrąceń w sytuacji, gdy tylko część wynagrodzenia objęta jest 50% kosztami, a reszta kosztami podstawowymi.