Zmiany w zasadach egzekucji ze świadczeń wynikających z tytułu podróży służbowych wprowadziła od dnia 11 stycznia 2019 r. ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432). Obecnie diety z tytułu podróży służbowej podlegają egzekucji w przypadku należności alimentacyjnych do wysokości 50%. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości są zgodne, że nadal w całości wyłączone spod egzekucji są inne świadczenia z tytułu podróży służbowej, jak zwrot kosztów przejazdów, noclegów, czy inne udokumentowane wydatki uznane przez pracodawcę (stanowiska obu resortów zostały opublikowane w Dzienniku Gazecie Prawnej z 31 stycznia 2019 r. w dodatku Kadry i płace).