Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020 (§25 ust. 2 podpunkt c ) aktualnie to pracodawca decyduje o zakrywaniu ust i nosa przez pracowników w miejscu pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba. Zmienia to dotychczasowe przepisy, które nakładały od 28 listopada obligatoryjny obowiązek noszenia masek w miejscu pracy jeśli w pomieszczeniu przebywała więcej niż 1 osoba.

Dodatkowo  w ramach normalizacji przepisów nakazu nie stosuje się między innymi wobec kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze, oraz dopuszcza się odkrycie ust i nosa w trakcie spożywania posiłków lub napojów kantynach w zakładach pracy.

Z całością rozporządzenia można się zapoznać pod adresem https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000213201.pdf