25 stycznia 2022 roku Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedziało na interpelację poselską nr 30226 czy jest rozważane wprowadzenie miesięcznego dodatku ryczałtowego do wynagrodzenia pracownika z tytułu skierowania go do pracy w trybie pracy zdalnej, gdy będzie świadczona ona w miejscu zamieszkania pracownika, na pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z tego tytułu?

Według resortu obowiązujące przepisy dotyczące pracy zdalnej, zawarte w art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, nie regulują obowiązku pracodawcy rekompensowania pracownikom kosztów ponoszonych z tytułu pracy zdalnej. Jednak brak regulacji dotyczącej zwrotu kosztów pracy zdalnej nie oznacza, że pracownik, który poniósł takie koszty, nie może domagać się ich zwrotu na zasadach ogólnych – wszelkie koszty związane z pracą obciążają pracodawcę, a pracownik, który je poniesie, ma prawo domagać się rekompensaty.

Całość odpowiedzi Ministerstwa można przeczytać klikając w link: https://interpretacje-orzeczenia.pl/odpowiedz-mrips-z-25-1-2022-r-w-sprawie-pracy-zdalnej/