Już wiadomo, jakie będzie minimalne wynagrodzenie w przyszłym roku – Rząd przyjął 14 września 2023 roku rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, jakie będzie obowiązywało w 2024 roku. I tak od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie z obecnych 3600 zł brutto do 4242 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa wzrośnie z 23,50 zł brutto do 27,70 zł brutto.

W związku z prognozowanym poziomem inflacji (powyżej 5%) podwyżka płacy minimalnej będzie w 2024 roku również dwukrotna, i od połowy roku, czyli od 1 lipca 2024 minimalna płaca i minimalna stawka godzinowa mają wzrosnąć odpowiednio do kwoty 4300 zł brutto i 28,10 zł brutto.

Są to dokładnie takie kwoty, jakie zaproponował rząd w projekcie rozporządzenia, który w połowie sierpnia trafił do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych.

Rozporządzenie oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw, co nastąpi w dniu dzisiejszym (15.09)