Ministerstwo Zdrowia na podstawie raportu The Centers for Disease Control and Prevention zaleca pracodawcom oddelegowanie pracowników do wykonywania pracy w domu, wprowadzenie zmianowego, rotacyjnego bądź elastycznego czasu pracy w celu ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie w miejscu pracy, a także rezygnację ze szkoleń i konferencji oraz ograniczenie podróży służbowych i delegacji zagranicznych.

Zalecenia dotyczą również zachowań higienicznych w miejscu pracy. Podstawą jest rozmieszczenie ogólnodostępnych dla pracowników dozowników środków odkażających, zlecenie codziennej rutynowej dezynfekcji często dotykanych powierzchni w miejscu pracy (klamki, blaty robocze na stanowiskach, biurka, klawiatury, umywalki, toalety).

Pracownik natomiast powinien poinformować pracodawcę telefonicznie lub mailowo o pozostaniu w domu z powodu wystąpienia objawów infekcji dróg oddechowych. Pracodawca nie powinien wymagać natychmiastowego potwierdzenia objawów infekcji lub zwolnienia lekarskiego z POZ, ponieważ ze względu na znaczną liczbę zgłoszeń oraz interwencji medycznych, system opieki zdrowotnej może być przeciążony.