Od 17 stycznia przedsiębiorcy, którzy ucierpieli z powodu epidemii COVID-19, mogą wystąpić o zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2021 r. a także skorzystać ze świadczenia postojowego maksymalnie sześć razy. Pomoc dotyczy wyłącznie przedsiębiorców określonych branż, którzy posiadają kody PKD:

  • 56.30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje),
  • 93.29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,
  • 93.29.Z – pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Wniosek o zwolnienie ze składek należy składać najpóźniej do 28 lutego, na formularzu RDZ-B7, natomiast wniosek oświadczenie postojowe najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii – na formularzu RSP-DD7. Ważne: jeżeli przedsiębiorca wcześniej składał już wniosek oświadczenie postojowe i otrzymał je, to liczba świadczeń postojowych jest pomniejszana o ilość już przyznanych.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/mozna-juz-wnioskowac-o-wsparcie-z-tarczy-antykryzysowej/4381472