Pod koniec kwietnia br. na ryku pojawi się najnowsza publikacja autorstwa Łukasza Prasołek z zakresu Dokumentacji czasu pracy.

Będzie to już trzecie wydanie wzbogacone między innymi o kwestie zmian wprowadzonych w prawie pracy związanych z nowymi zasadami prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Dodatkowo poruszone zostały kwestie wpływu RODO na proces zarządzania czasem pracy. W tym wydaniu dodano ponadto fragmenty o elastycznym czasie pracy rodziców dzieci niepełnosprawnych, czy też nowych zasadach uzgadniania ze związkami zawodowymi porozumień dotyczących czasu pracy. Aktualizacja treści objęła oczywiście także nowe orzecznictwo i stanowiska urzędowe, które wydano w ciągu ostatnich 3 lat.

Celem niniejszej publikacji jest pomoc pracodawcom czy ich fachowym służbom kadrowo-płacowym w sporządzaniu poszczególnych dokumentów, jak również zasugerowanie niestandardowych rozwiązań, których wprowadzenie warto rozważyć, by usprawnić organizację czasu pracy w firmie.

Praktycznym walorem książki są liczne przykłady i wzory w zasadzie wszystkich dokumentów opisywanych na jej stronach.

Poniżej prezentujemy okładkę książki.