W ostatnich dniach w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów zostały opublikowane dwie interpretacje ogólne. Pierwsza interpretacja, opublikowana w dniu 18 września (datowana na 15 września 2020 r.) dotyczy zasad stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów pracowników. Minister Finansów określił warunki, na jakich pracodawca może stosować do części wynagrodzenia pracowników tworzących dzieła autorskie 50% koszty podatkowe. Interpretacja wyjaśnia również, w jaki sposób stosować koszty autorskie przy pracownikach z działów IT. Z kolei druga interpretacja, opublikowana w dniu 21 września (datowana na 11 września 2020 r.) dotyczy zryczałtowanego przychodu pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych – Minister Finansów uznał, że wartość zużytego przez pracownika paliwa mieści się w ryczałcie 250/400 zł. Powyższe interpretacje co najmniej częściowo zamykają obszar sporów na linii pracodawcy – fiskus.

Linki do interpretacji:

https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6831363/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+21+wrze%C5%9Bnia+2020+r.+-+poz.+108+-

oraz

https://www.mf.gov.pl/documents/764034/6831363/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+18+wrze%C5%9Bnia+2020+r.+-+poz.+107+-