Mimo rosnącej liczby zakażeń wirusem COVID-19 oraz faktu, że coraz więcej dzieci uczęszcza na zajęcia zdalne, rodzice nie mogą spodziewać się dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Z pomocy skorzystać będzie można jedynie na ogólnych zasadach, tj. do 60 dni w ciągu roku.

W marcu ubiegłego roku, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Rząd wprowadził dodatkowy zasiłek opiekuńczy, obowiązujący do 25 czerwca 2021 roku. Przysługiwał on w wypadkach, w których z powodu pandemii COVID-19  zamknięto lub ograniczono funkcjonowanie placówek zapewniających opiekę nad dziećmi lub dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami. W tym roku rząd nie zamierza wprowadzać podobnych rozwiązań.

Rodzice, którzy wyczerpali już roczny limit 60 dni w roku kalendarzowym, znajdą się w trudnej sytuacji. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w odpowiedzi na pytanie, czy rozważa przywrócenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego udzieliło odpowiedzi, że kwestia wydłużenia okresu przyznawania prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego jest na bieżąco analizowana.

Więcej o obowiązujących przepisach dotyczących zasiłku opiekuńczego przeczytać można na stronie ZUS: https://www.zus.pl/swiadczenia/zasilki/zasilek-opiekunczy/prawo-do-zasilku-i-okres-przyslugiwania