We wzorze kwestionariusza osobowego dla pracownika w BIP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej są dwa punkty, które umożliwiają podanie innych danych osobowych pracownika. Punkt piąty wzoru wskazuje na dane, które są niezbędne do korzystania ze szczególnych uprawnień przewidzianych prawem pracy, natomiast punkt ósmy – na te, których prawo lub obowiązek podania wynika z przepisów szczególnych W oficjalnym stanowisku z 26 sierpnia 2020 MRPiPS wskazało, że nie ma większego znaczenia, w którym z ww. punktów zostaną podane dane o służbie wojskowej pracownika. MRPiPS potwierdziło także, że nie będzie aktualizacji  wzorów kwestionariuszy osobowych, które są zamieszczone w BIP resortu, gdyż wzór ma jedynie charakter pomocniczy.

Omówienie stanowiska można znaleźć w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna, dodatek  Kadry i Płace.