W 2023 roku druga niedziela handlowa w grudniu przypada w Wigilię, 24 grudnia. Zgodnie z ustawą  art. 8 ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 158) Wigilia jest dniem w którym obowiązuje skrócony czas  w handlu, co oznacza, że sklepy w tym dniu będą mogły pracować jedynie do godziny 14.

Mimo starań branży handlowej, która postulowała zmianę przepisów, tak by w grudniu 2023 r. handlowe były niedziele wypadające 10 i 17 grudnia, nie wprowadzono stosownej nowelizacji.

17 października 2023 roku Biuro Informacji GIP wydało stanowisko (sygn. UNP:GIP-23-79248, GIP-GBI.0701.158.2023.3) w którym przypomniało, że “(…) handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, jak również powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem – po godzinie 14.00 są zakazane, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 6.(…)”

Tak więc 24 grudnia praca w placówkach handlowych będzie możliwa jedynie do godz. 14, a po tej godzinie możliwe będzie co najwyżej funkcjonowanie placówek, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek, przy nieodpłatnej pomocy małżonka, dzieci własnych, dzieci małżonka, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków, dziadków.