Ministerstwo Rozwoju i Technologii w najnowszym stanowisku z 17 sierpnia 2021 r. wskazało, że przy nieobecnościach obejmujących dzień, lub wielokrotność dni ich wymiar w ewidencji powinien być wykazywany w takich samych jednostkach. W związku z tym konieczne jest podzielenie nieobecności na dwie kategorie:

  • godzinowe – w których ujmujemy urlopy wypoczynkowe, czas wolny za nadgodziny, wyjścia prywatne;
  • dzienne –w których znajdą się zwolnienia lekarskie, wszystkie urlopy związane z rodzicielstwem, tzw. urlopy okolicznościowe.

W przypadku nieobecności, które mogą być zakwalifikowane zarówno do jednej jak i do drugiej kategorii (np. zwolnienie na opiekę nad dzieckiem do lat 14) pojawiają się wątpliwości, które resort rozwiewa podkreślając, że jednostka, w jakiej jest ewidencjonowany wymiar danej absencji, pozostaje bez wpływu na sposób jej rozliczenia w praktyce, gdyż w tym obszarze obowiązuje ogólna zasada z art. 130 par. 3 k.p. Zgodnie z tym przepisem każda nieobecność jest rozliczana godzinowo, a obniżenie wymiaru czasu pracy do przepracowania następuje o liczbę godzin wynikającą z harmonogramu pracownika na dany dzień.

Stanowisko zostało opublikowane w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 2 września 2021 r, w dodatku Kadry i Płace