Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skargi dotyczące dyskryminacji katolików w pracy, a konkretnie konieczność pracy w niedzielę i święta ustawowo wolne od pracy, gdyż kalendarz katolickich świąt religijnych pokrywa się z listą dni ustawowo wolnych od pracy.

Zgodnie z art 42 Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania osoby należące do kościołów i innych związków wyznaniowych, których święta religijne nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy, mogą uzyskać zwolnienie od pracy lub nauki na czas niezbędny do obchodzenia tych świąt.

Pracownicy wyznania katolickiego, którym przypada praca w niedziele lub święta ustawowo wolne od pracy czują się dyskryminowani  z powodu niemożności obchodzenia świąt i niedzieli zgodnie z obrządkiem katolickim, ponieważ zapis wyżej cytowanego art. 42 nie dotyczy świąt w dni ustawowo wolne. Dla przypomnienia kwestie dni ustawowo wolnych reguluje Ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2020 poz. 1920), i są to: 1 i 6 stycznia, pierwszy oraz drugi dzień świąt Wielkiej Nocy, 1 i 3 maja, Zielone Świątki, Boże Ciało, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada oraz 25 i 26 grudnia, a także niedziele.

W Kodeksie pracy istnieje wiele regulacji dla sytuacji, gdy pracownik jest zobowiązany świadczyć pracę w dzień ustawowo wolny z uwagi na charakter pracy obowiązujący u danego pracodawcy – na przykład pracy zmianowej. Rozszerzenie uprawnienia na katolików, których święta przypadają we wszystkie niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy byłoby zagrożeniem dla niektórych branż, na przykład dla energetyki.