Wprowadzony od 4 maja 2019 r. do Kodeksu pracy wymóg „niezbędności” danych dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia należy zdaniem UODO interpretować jako podanie danych koniecznych dla udokumentowania spełnienia wymagań niezbędnych do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku, które zostały określone przez pracodawcę w ogłoszeniu o pracę. Stanowisko takie Urząd Ochrony Danych Osobowych zaprezentował 9 maja 2019 r., co jest bardzo ważne dla pracodawców, gdyż mogą oni nadal w pełni weryfikować dokumentację przyszłych pracowników pod kątem postawionych w ogłoszeniach rekrutacyjnych wymagań.

Stanowisko UODO w całości zostało opublikowane w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna w dodatku Kadry i Płace.