Agencja pracy tymczasowej, zajmująca się rekrutowaniem do pracy obcokrajowców zza wschodniej granicy wystąpiła do Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej, będącej odpowiedzią, czy zakwaterowanie, a także koszty pozwolenia na pracę, tłumaczenia niezbędnych dokumentów na język polski, koszty wiz pracowniczych pokrywane przez spółkę stanowią nieodpłatne świadczenie i powodują powstanie po stronie zleceniobiorców przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowie i stwierdził, że wartość ponoszonych przez spółkę kosztów noclegów i kosztów procedur legalizacji pobytu oraz kosztów procedur legalizacji pracy zleceniobiorcom będzie stanowiła dla tych osób przychód podlegający opodatkowaniu, a na spółce z tytułu poniesienia tych świadczeń na rzecz zleceniobiorców ciążą obowiązki płatnika.

Ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 27 września 2022 r. (sygn. II FSK 49/20) orzekł, że pokrywanie przez spółkę kosztów procedur legalizacji pracy obcokrajowców z rynków wschodnich nie stanowi nieodpłatnego świadczenia. Tym samym nie spowoduje powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Natomiast zgodnie z wyrokiem NSA przychodem takim będzie zapewnienie pracownikom noclegów przez spółkę.

https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D1A97F7235