Od 29 maja wchodzi w życie ostatnia część nowych rozwiązań dotycząca ewidencji czasu pracy kierowców, związana z wdrażaniem unijnego pakietu mobilności.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 stycznia 2022 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2022 r, poz. 209) wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • ewidencja czasu pracy może być prowadzona w postaci papierowej lub elektronicznej (art.25 ust. 5 ustawy)
 • ewidencja będzie przechowywana przez okres 10 lat po zakończeniu okresu nią objętego (art.25 ust. 6), zamiast jak do tej pory przez 3 lata
 • ewidencja będzie obligatoryjnie obejmowała następujące dane (art.25 ust. 2):
  • liczbę przepracowanych godzin, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dniach
  • godziny przepracowane w porze nocnej
  • godziny nadliczbowe
  • dni wolne od pracy i informację o tytule ich udzielenia
  • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy
  • rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy
  • wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy

Co do przedłużenia okresu przechowywania ewidencji do 10 lat to niefortunny termin wejścia w życie zmiany – 29 maja, a nie koniec miesiąca – może rodzić zamieszanie. Zmiany wchodzą w trakcie miesiąca, ale częściowo go obejmują, więc należy przyjąć, że ewidencja za kwiecień powinna być przechowywana 3 lata, zgodnie ze starymi przepisami, a majowa – już 10 lat. Natomiast ewidencje kierowców zwolnionych z pracy w maju w 2022 roku należałoby podzielić w tej sytuacji na dwie części – kierowców zwolnionych w okresie 1-28 maja (i ich ewidencję przechowywać 3 lata) i tych zwolnionych w terminie 29-31 maja (i tu ewidencję przechowywać przez 10 lat).

Szersze omówienie zmian wraz z komentarzem i przykładami można znaleźć w Dzienniku Gazeta Prawna z dnia 26.05.2022, dodatek Kadry i Płace.

Z tekstem ustawy można zapoznać się pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/209