Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdrożył od 30 września na PUE ZUS nowe uproszczone formularze pełnomocnictwa (PEL) oraz odwołania pełnomocnictwa (PEL-O), a także nowe rozwiązania dla osób, które występują o wydanie zaświadczenia A1.

Wydawanie zaświadczenia A1 będzie odbywało się za pomocą nowego kreatora, który pokieruje wnioskodawcą tak, by wygenerować kompletny wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z kompletem załączników. Z kreatora w pierwszej kolejności mogą skorzystać osoby ubiegające się o wydanie A1 w sytuacji:

  • delegowania pracownika do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
  • czasowego przeniesienia wykonywania działalności na własny rachunek do innego państwa członkowskiego UE, EOG lub Szwajcarii,
  • wykonywania pracy najemnej lub działalności na własny rachunek, w kilku państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii.

Nowy, uproszczony formularz pełnomocnictwa PEL ma tylko 3 strony. Wypełnia go osoba, która chce upoważnić inną do załatwienia w jej imieniu spraw w ZUS (z wyjątkiem spraw związanych z kontrolą ZUS). Dla osób, chcących odwołać pełnomocnictwo przygotowano nowy formularz PEL-O. Natomiast gdy chcemy tylko ograniczyć zakres udzielonego wcześniej pełnomocnictwa, wystarczy ponownie wypełnić formularz PEL i wskazać zakres, bez konieczności odwołania pełnomocnictwa.

Więcej szczegółów na stronach ZUS pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zaswiadczenie-a1-nowe-ulatwienia-na-pue-zus/3591590

oraz https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nowe-formularze-dotyczace-pelnomocnictwa/3591610