Projekt ustawy o delegowaniu kierowców w sektorze transportu drogowego został skierowany do konsultacji publicznych. Wydanie ustawy wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów unijnej dyrektywy, która stanowi jeden z elementów tzw. Pakietu Mobilności.

Nowe przepisy wykluczają z grupy pracowników delegowanych m.in. kierowców, który wykonują przejazd tranzytem. Pracownikiem delegowanym nie będzie też:

  • kierowca, który wykonuje przewóz dwustronny rzeczy lub osób,
  • kierowca, który w trakcie przewozu dwustronnego rzeczy wykonuje dodatkowo jedną czynność załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem, że załadunek i rozładunek rzeczy nie jest wykonywany na terytorium tego samego państwa
  •  kierowca, który po przewozie dwustronnym rzeczy, który rozpoczęto w państwie członkowskim siedziby i w czasie którego nie wykonano żadnej dodatkowej czynności załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy, następnie wykonuje przewóz dwustronny rzeczy do państwa członkowskiego siedziby, podczas którego wykonuje dodatkowo maksymalnie dwie czynności załadunku rzeczy lub rozładunku rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, przez które przejeżdża, pod warunkiem że dodatkowe czynności załadunku rzeczy i rozładunku rzeczy nie są wykonywane na terytorium tego samego państwa.

Założenia projektu można znaleźć pod adresem:

https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-delegowaniu-kierowcow-w-sektorze-transportu-drogowego