Trwają obecnie prace legislacyjne mające na celu zastąpienie dotychczasowych przepisów z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisów umożliwiających wyrywkowe kontrole trzeźwości, czy też kontrole na obecność w organizmie środków działających podobnie do alkoholu.

Ustawodawca z premedytacją nie użył terminu “narkotyki” ze względu na brak definicji takiego pojęcia w polskim prawie, a użyty zwrot „środki działające podobnie do alkoholu” wykorzystano w związku z jego występowaniem w prawie wykroczeniowym. Ostatecznie jednak wykaz środków będzie zawierało rozporządzenie wykonawcze do Kodeksu pracy, wydane na podstawie nowych przepisów.

https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r17759899,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-Kodeks-pracy-oraz-ustawy-o-wychowaniu-w-trzezwos.html

W przygotowaniu jest już nasz najnowszy newsletter, w którym omówimy szczegółowo projektowane zmiany, wskazując jednocześnie problemy praktyczne wynikające z wdrożenia nowych przepisów. Zapisów na newsletter można dokonywać na naszej stronie głównej. Zapraszamy do subskrypcji!