Rząd ma się zająć na pierwszym wrześniowym posiedzeniu projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dadzą pracodawcom możliwość sprawdzenia, czy pracownicy są w pełni zaszczepieni przeciwko COVID-19, czy przebyli zakażenie SARS-CoV-2 lub czy posiadają ważny negatywny wynik testu diagnostycznego. Dodatkowo osoby ubiegające się o zatrudnienie w firmie również będą musiały podzielić się informacją o szczepieniu na życzenie przyszłego pracodawcy. Projektowane przepisy będą dawały również możliwość przesunięcia niezaszczepionego pracownika mającego kontakt z innymi osobami na na inne stanowisko, które takiego kontaktu nie wymaga.

Z założeniami projektu można zapoznać się na stronie: https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r767322903,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-szczegolnych-rozwiazaniach-zwiazanych-z-zapobi.html#xd_co_f=MDIwOGIyMmUtMmY3Ny00Y2M2LTlhZTctZmY3YTIyZGVjNzIz~