Od 1 kwietnia 2023 r. obywatele Ukrainy posiadający numer PESEL ze statusem UKR mogą ubiegać się na mocy nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z nowymi regulacjami o zezwolenia na pobyt obejmują:

  • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
  • zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Wniosek  o udzielenie zezwolenia należy wypełnić za pośrednictwem portalu mos.cudzoziemcy.gov.pl oraz dostarczyć dostarczyć do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującego. Wystąpienie z powyższym wnioskiem pobytowym jest opcjonalne, a osoby które nie chcą z niego skorzystać będą mogły nadal legalnie przebywać w kraju na podstawie ochrony czasowej.

Więcej informacji można znaleźć na tej stronie.