Od 1 stycznia 2021 roku weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych dla niektórych podatników i płatników. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów, które osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 3 mln euro i 50 mln euro.
Całość rozporządzenia pod adresem: https://dziennikustaw.gov.pl/D2020000245601.pdf