Zgodnie z nowym projektem rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej stawka diety ma ulec w 2023 roku zwiększeniu z 38 zł do 45 zł za dobę podróży. Podwyższeniu ulec mają także stawki na pokrycie kosztów przejazdu środkami komunikacji lokalnej oraz ryczałt za nocleg. Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji ma wynosić 9 zł (od 28 lipca 2022 roku jest to 7,60 zł), a ryczałt za nocleg, stanowiący 150 proc diety – 67,50 zł (zgodnie z obowiązująca od 28 lipca 2022 roku stawką jest to obecnie 57 zł).

Projekt rozporządzenia znajduje się pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12362611/katalog/12899757#12899757