Od 1 kwietnia 2023 roku obowiązują nowe stawki jednorazowych odszkodowań za wypadek przy pracy. Poszkodowane osoby, które podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu mogą na wniosek otrzymać odszkodowanie z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Stopień uszczerbku na zdrowiu oraz jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową jest oceniany po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS.

Nowa stawka odszkodowania za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi 1269 zł, czyli o 136 zł więcej niż dotychczas. Wysokość jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy zmienia się co roku i wynosi 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Przy orzeczeniu o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji kwota jednorazowego odszkodowania wynosi 22 212 zł.

Nowe stawki będą obowiązywać do 31 marca 2024 roku.