Od 1 marca wzrastają stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych, i w związku z tym od 1 marca minimalna pensja pracownika młodocianego wyniesie 603,23 zł. Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych jest zależna od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej podanego przez GUS w danym kwartale, a ta w IV kwartale 2023 roku wyniosła 7540,36 złotych. W związku z tym stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 marca 2024 roku kształtują się następująco:

  • 603,23 zł w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia (co najmniej 8 proc. podstawy),
  • 678,63 zł w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia (min. 9 proc. podstawy),
  • 754,04 zł w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia (min. 10 proc. podstawy).

Natomiast w przypadku pracownika młodocianego, który odbywa przyuczenie do wykonywania określonej pracy, stawka nie może być niższa niż 7 proc. podstawy, czyli 527,83 zł.

Przypominamy – w sierpniu 2023 pisaliśmy o zmianach w przepisach dotyczących pracowników młodocianych, a dokładniej o rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1240), zawierającym wykaz prac wzbronionych młodocianym i wykaz zawierający prace, do których można zatrudnić młodocianych w wieku powyżej 16 lat, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.