Od 1 marca 2021 roku obowiązuje kolejne przedłużenie okresu możliwości korzystania z dodatkowych zasiłków opiekuńczych w związku z COVID-19. Zasady przyznawania dodatkowego zasiłku nie uległy zmianie, a termin został wydłużony do 14 marca 2021. Pełną informację na ten temat można znaleźć na stronie ZUS, pod adresem: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-do-24-grudnia-i-od-28-grudnia-2020-r_-do-14-marca-2021-r_/3653466

Zmianie uległy również zasady izolacji w związku z COVID-19, które obowiązują od 26 lutego 2021 roku na podstawie rozporządzenia MZ z 25 lutego 2021 roku.  Zmianom uległy miedzy innymi terminy:

  • izolacji w warunkach domowych: 10 dni w wariancie podstawowym, ale po 7 dniach konieczny kontakt z lekarzem POZ (czyli 7 dni + 3 wydłużenia), 13 dni w przypadku pacjentów z objawami klinicznymi, 20 dni w przypadku pacjentów immunoniekompetentnych;
  • kwarantanny: 10 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia (styczności)
  • kwarantanny współzamieszkujących: 7 dni od zakończenia izolacji osoby chorej
  • kwarantanny osoby skierowanej na test: do dnia uzyskania negatywnego wyniku testu, ale nie dłużej niż 10 dni.

Z tekstem rozporządzenia można zapoznać się tu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210000351/O/D20210351.pdf