Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało o możliwym przesunięciu terminu wejścia w życie projektowanej ustawy wdrażającej  w Polsce dwie unijne dyrektywy: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz tzw. dyrektywę rodzicielską. Jednakże opublikowany na stronach RCL najnowszy projekt ustawy przewiduje w dalszym ciągu termin wejścia w życie nowych przepisów 1 sierpnia 2022 roku.

Dla przypomnienia najważniejsze zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich to między innymi:

  • wprowadzeniu dla pracownic i pracowników indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego – dla obojga rodziców łącznie urlop będzie wynosił do 41 tygodni dla jednego dziecka i do 43 tygodni w przypadku ciąży mnogiej;
  • wprowadzenie 2 dni lub 16 godzin zwolnienia z pracy w przypadku siły wyższej;
  • wprowadzenie dodatkowych 5 dniu urlopu opiekuńczego na opiekę nad krewnym bądź osobą wspólnie zamieszkującą;
  • skrócenie okresu, w którym będzie możliwe skorzystanie z urlopu ojcowskiego przez pracownika – ojca z 24 do 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12356556/katalog/12855397#12855397