Na stronie internetowej Portalu PPK (www.mojeppk.pl) pojawiła się nowa wersja wyjaśnień dotyczących funkcjonowania i wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Nowe wyjaśnienia są dużo bardziej obszerne i wyjaśniają szereg – chociaż nie wszystkie – wątpliwości dotyczące bardzo nieprecyzyjnej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Co ciekawe przygotowane dokumenty są w trzech wersjach językowych, tj. w języku polski, angielskim i ukraińskim.

Na naszych szkoleniach omawiamy zawiłości związane z pracowniczymi planami kapitałowymi uwzględniając najnowsze wyjaśnienia organów państwowych w tym zakresie.